Polni žar i stimulacija kod krmaca Norveškog Landrasa

Ići dole

Polni žar i stimulacija kod krmaca Norveškog Landrasa

Počalji od ... taj Pon 1 Sep - 22:11

Polni žar i stimulacija polnog žara kod krmaca Norveškog LandrasaVažno je da krmace dodu u jasan polni žar ubrzo posle zalucenja kako bismo
imali stabilnu ekonomiju u proizvodnji. Slab polni žar otežava nam da tacno
odredimo vremensku tacku osemenjivanja, a rezultat cesto bude povadanje ili
premalo leglo.

Ako se prede na grupni sistem uzgajanja , ovo postaje još važnije nego u
tradicionalnom sistemu gajenja. Tada bi moralo da što više krmaca u grupi u
isto vreme dode u polni žar, kako bi bile istovremeno oplodene. Mnogo povadanja
bi u sistemu grupnog uzgajanja predstavljalo veliki problem. Istovremeno,
grupni sistem držanja daje mogucnost za još bolje stimulisanje polnog žara nego
kada krmace pojedinacno dodu u polni žar i treba da budu oplodene.Polni žar – šta se dogada sa krmacom
Krmaca ce normalno doci u polni žar 4 – 6 dana posle zalucenja. Za vreme
predpolnog žara izrastaju folikuli (15 – 20 komada) na jajnicima. Svaki od ovih
folikula sadrži svoju jajnu celiju, a ovde se proizvodi i hormon estrogen.
Estrogen prouzrokuje sve simptome polnog žara koje vidimo na krmaci. Kada
folikuli potpuno izrastu, pucaju i krmaca dobija ovulaciju. Ovulacija koja se
dešava kada prode oko 2/3 stajaceg polnog žara, dešava se kao posledica
oslobadanja hormona (LH) iz mozga.
Posle ovulacije, jajne celije se transportuju niz jajovod gde bivaju oplodene
od semenih celija koje ih „cekaju“. Dok se to dešava, jajnici prolaze kroz
proces promene. Tamo gde su bili folikuli, razvijaju se takozvana „žuta tela“.
Ona proizvode novi hormon – progesteron koji omogucava da se suprasnost održi.
Opšte stanje krmace je od velikog znacaja za razvoj polnog žara, a ishrana u
periodu dojenja je posebno važna. Izbegnite veliki gubitak težine u periodu
dojenja jer može dovesti do lošijeg razvoja polnog žara, a time ce se produžiti
vreme od zalucenja do polnog žara. Cilj je da krmace imaju stabilnu težinu!
Hranite krmacu prema apetitu, najbolje tri puta dnevno i koristite koncentrat
bogat energijom. Postarajte se da dovod vode bude dovoljan. Krmaci sa visokom
laktacijom je potrebno oko 35 – 40 l vode dnevno. Slobodno im sipajte vodu u
korito posle svakog obroka.

Predpolni žar – pravi polni žar – pravi
trenutak za oplodnju/osemenjivanje Predpolni žar varira kako u trajanju, tako i
u intenzitetu. Pravi polni žar (stajaci polni žar) traje oko 48 sati kod
starijih i 40 sati kod mladih krmaca. To je velika razlika! Najbolji trenutak
za osemenjivanje ce biti usred stajaceg polnog žara. Trenutak oplodnje je
odlucujuci za broj jajnih celija koje ce biti oplodene.
Uocavanje polnog žara
Da bismo pogodili pravi trenutak za osemenjivanje, važno je pratiti krmace
posle zalucenja, kako bismo mogli da registrujemo predpolni žar i trenutak za
njega kada krmaca stane 1. put. Zapocnite testiranje polnog žara 2 – 3 dana po
zalucenju, najbolje onog jutra i veceri kada je mir u oboru.
Registrujte predpolni žar: vulva je crvena i natecena, a krmaca postaje
uznemirenija i pažljivija nego obicno. Kontrolišite krmacu dva puta dnevno u
ovom periodu. Nastavite oprezno i smireno, pritiskajte i gurajte oprezno,
stavite stisnutu pesnicu na slabine i „podignite“ krmacu ili koristite koleno.
Pritisnite zatim sapi sa obe ruke. Ako krmaca stoji mirno, sedite na sapi. Kada
krmaca stoji, ima tipican položaj sa jakim lukom, leda su skoro polukružnog
oblika, a glava se povija prema podu. Pokušajte da oponašate flert vepra. Sam
vepar je najbolji za utvrdivanje polnog žara.
Na pocetku polnog žara, sluz iz vulve je jasna. Kako se približavamo pravom
trenutku za osemenjivanje, sluz ce normalno postati sivkasta. Boja vulve je
tamnocrvena za vreme predpolnog žara, a postaje sve bleda kako se približavamo
pravom trenutku za osemenjivanje.
Mora se stalno održavati dobar kontakt sa životinjama. Ne vredi ih tapšati;
popnite se i stimulišite krmacu ako nije naviknuta na ljude.

Strategija oplodenja
• Krmaca koja stane 1. put uvece, oploduje se dan kasnije. Stoje li isto tako
ili još bolje dan posle 1. oplodenja, koristi se dvostruko oplodenje.
• Krmace koje stoje ujutru, oploduju se istoga dana ili eventualno dan posle.
• Izbegavajte stres prve 3 – 4 nedelje suprasnosti. • Kontrola povadanja se
preduzima 2 puta dnevno 18 – 23 dana posle oplodenja.
• Ispitivanje suprasnosti trebalo bi da se radi rutinski.
Razmak od zalucenja do pocetka polnog žara je od izuzetnog znacaja za dužinu
polnog žara. Kada se vreme od zalucenja do polnog žara poveca, dužina polnog
žara ce biti kraca. Krmace koje rano posle zalucenja dodu u polni žar, dugo ce
ga imati, a krmace koje dodu u polni žar kasnije nego normalno, imace kratko
polni žar. Testiranjem polnog žara sa veprom ce doprineti da stajaci polni žar
traje duže nego kad bi polni žar testirao stocar. Tada se dužina polnog žara
skracuje na oba kraja.

Pravi trenutak za osemenjivanje


Stimulacija polnog žara
Uslovi koji deluju pozitivno kako bi izazvali polni žar:
• Promena sredine.
• Preseljenje.
• Kontakt sa veprom i kontakt sa drugim krmacama u polnom žaru.
• Dobra ishrana, „flašing“ .
• Svetlo – 16 sati dan i 8 sati noc. Perite zimi opremu za osvetljenje!
• Hibridne krmace cesto jasnije pokazuju polni žar nego krmace ciste rase.
Posle zalucenja, krmace se, po pravilu, sele u cekalište ili u sopstveno
odeljenje za oplodnju. To stvara dobre mogucnosti za dobijanje solidnih promena
sredine za krmace. Kod sistema grupnog uzgajanja, sve zalucene krmace se sele
zajedno i nastaje „stresna situacija“ koja je pozitivna za dolazak u polni žar.
Previše stresa/udaranja je, medutim, negativno.
Oni koji nemaju sistem grupnog uzgajanja, trebalo bi da zaluce najmanje 2 – 3
krmace istovremeno. Presele li se krmace u obor za oplodnju posle zalucenja,
bice postignuto nešto što ce imati isti efekat kao pri korišcenju sistema
grupnog uzgajanja.
U ovo vreme bi trebalo koristiti dobro osvetljenje. Može da se koristi npr.
neka jaka lampa za dodatno osvetljavanje. Dodatno svetlo je narocito važno u
zimskoj polovini godine – od septembra do marta.

Ishrana
Po zalucenju se zadržava puna jacina hrane do oplodenja. Vecina krmaca ce
podesiti unos hrane na oko 4 – 4,5 kg dnevno. Ne škrtarite na hrani u ovom
periodu. Posle oplodenja, kolicina hrane se redukuje na 2 – 2,5 kg dnevno, sve
do 3 nedelje posle oplodenja.
U uzgoju nazimica polaže se temelj za održivu i plodnu proizvodnju životinja.
Razvoj jajnika se odvija uglavnom u periodu od 20 – 110 kg žive vage, a
preporucuje se restriktivna ishrana nazimica u periodu od oko 50 kg žive vage.
„Flašing“ kod nazimica ce nam reci da bi trebalo da se poveca kolicina hrane u
jednom periodu kako bismo dobili jaci i jasniji polni žar. Savet je da se
ishrana poveca na oko 4 – 4,5 kg dnevno, 4 – 5 dana pre polnog žara, ili
povecavati za 1 – 1,5 kg dnevno zadnjih 7 – 10 dana pre oplodenja. Ovo dovodi
do oslobadanja više jajnih celija iz jajnika. Ishrana se redukuje posle
osemenjivanja.Upotreba vepra
Ovo ce postati aktuelnije kada sistem grupnog uzgajanja bude zahtevao da što
više krmaca brzo po zalucenju dospe u polni žar. Da bi istovremeno dobili
efekat hibridnog uzgajanja, najaktuelnije je koristiti vepra kao „konsultanta“
(samo da gleda – ne da dodiruje). Kod sistema grupnog uzgajanja, mnoge krmace
ce dospeti u polni žar istovremeno, i jedan vepar ce imati problema da oplodi
sve krmace u grupi.
To bi trebalo imati u vidu kada se oprema odeljenje za oplodnju, jer se
odeljenje mora tako urediti da postoji mogucnost korišcenja vepra za
stimulaciju polnog žara – i kod nazimica i kod starijih krmaca. Krmace bi pri
osemenjivanju trebalo da stoje veoma blizu vepra.

Hormonska terapija
Hormonska terapija je krizno rešenje koje se može koristiti u pojedinim
slucajevima, i u sasvim posebnim, problematicnim zapatima. Ne sme se koristiti
rutinski!

Nazimice
Slobodno planirajte da se osemenjivanje vrši za vreme 2. ili 3. polnog žara.
Ovo daje u proseku vece leglo nego osemenjivanje za vreme 1. polnog žara. Kod
3. polnog žara može biti slabijih simptoma polnog žara nego kod drugog. Ako
želimo da osemenjavamo za vreme 2. ili 3. polnog žara, moramo izbeci kontakt sa
veprom izmedu dva polna žara. Vepar ima sinhronizirajuci efekat, tako da više
krmaca dospeva u polni žar istovremeno. Da bismo izbegli da nazimice prerano
dospeju u polni žar, trebalo bi im do 6 meseca starosti obezbediti stabilnu
klimu – daleko od vepra i krmaca koje su dospele u polni žar.
Upravljanje 1. polnim žarom kod nazimica ce biti posebno važno u sistemu
grupnog uzgajanja. Otprilike, jednu nedelju pre željenog 1. polnog žara, on se
izaziva tako što se krmace presele u odeljenje za oplodnju, dopusti im se
kontakt sa veprom, daje se jaca hrana i obezbedi im se dosta svetla.
Ako su obori za nazimice tek nešto dalje od vepra, tada ce ova mera omoguciti
da prošetaju napred do obora sa veprom kako bi ga „pozdravile“ jednom u toku
dana u ovom periodu. Dovoljno je 10 – 30 minuta direktnog kontakta sa veprom da
nazimice dospeju u 1. polni žar. Priplodne nazimice mogu slobodno biti
preseljene u odeljenje za oplodnju, istovremeno sa nedavno zalucenim krmacama.
One tada dolaze u kontakt sa starijim krmacama koje dospevaju u polni žar.
Da bismo dobili pun efekat hibridnog uzgoja, mora se izabrati priplod sa
kupovinom hibridnih krmaca. Prednost kupovine malih krmaca je, izmedu ostalog,
da se uspostavi kontrola nad uzgojem. Ukoliko se kupe nazimice spremne za
oplodnju uštedece se nešto prostora za smeštaj, a krmace ce pri selidbi dobiti
dobru promenu sredine koja cini da lakše dospeju u polni žar.Strategija za izazivanje polnog žara kod nazimica


Odeljenje za oplodnju
Odeljenje za oplodnju bi trebalo da ima mesta za vepra, narocito u grupnom
uzgajanju. Trebalo bi da postoji i poseban obor za polni žar koji bi koristile
nazimice pri izazivanju polnog žara i za oplodnju. Obor za oplodnju starijih
krmaca bi trebalo da omoguci fiksiranje nemirnih i agresivnih krmaca. Oba ova
obora bi trebalo da budu postavljena potpuno uz obor za vepra, kako bi krmace
imale dobar kontakt sa veprom. Vepar mora da ima dovoljno mesta i dobru
okolinu. Obor za vepra bi trebalo da ima najmanje 6 m2. Nijedna od strana u
oboru ne bi smela da ima manje od 2,2 m, ukoliko ce se oplodnja vršiti u oboru.

Primer odeljenja za oplodnju
avatar
...
Ponosni clan
Ponosni clan

Broj poruka : 562
Godina : 28
Location : zajechar
Mood : CS 1.6 :P
Datum upisa : 11.09.2007

Pogledaj profil korisnika http://th3zone.com

Nazad na vrh Ići dole

Re: Polni žar i stimulacija kod krmaca Norveškog Landrasa

Počalji od jox taj Pon 1 Sep - 22:19

ahah
avatar
jox
Top Poster
Top Poster

Broj poruka : 1847
Godina : 26
Location : srce kanade! :P:P
Datum upisa : 16.08.2007

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Polni žar i stimulacija kod krmaca Norveškog Landrasa

Počalji od Administrator taj Pon 1 Sep - 22:46

sada i zvanično znam kako da plodim svinje...
avatar
Administrator
Creepy
Creepy

Broj poruka : 222
Mood : my girl wants to: party all the time
Datum upisa : 07.08.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Polni žar i stimulacija kod krmaca Norveškog Landrasa

Počalji od ... taj Pon 1 Sep - 23:31

snimite hardkor babu smajli sa sajkacom

avatar
...
Ponosni clan
Ponosni clan

Broj poruka : 562
Godina : 28
Location : zajechar
Mood : CS 1.6 :P
Datum upisa : 11.09.2007

Pogledaj profil korisnika http://th3zone.com

Nazad na vrh Ići dole

Re: Polni žar i stimulacija kod krmaca Norveškog Landrasa

Počalji od Administrator taj Pon 1 Sep - 23:53

pr0n
avatar
Administrator
Creepy
Creepy

Broj poruka : 222
Mood : my girl wants to: party all the time
Datum upisa : 07.08.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Polni žar i stimulacija kod krmaca Norveškog Landrasa

Počalji od jox taj Pon 1 Sep - 23:58

a shta to radi ova baka?
avatar
jox
Top Poster
Top Poster

Broj poruka : 1847
Godina : 26
Location : srce kanade! :P:P
Datum upisa : 16.08.2007

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Polni žar i stimulacija kod krmaca Norveškog Landrasa

Počalji od Administrator taj Uto 2 Sep - 12:13

vidiš da drži onu poslastičarsku kesu za šlag... dakle - ukrašava krmaču
avatar
Administrator
Creepy
Creepy

Broj poruka : 222
Mood : my girl wants to: party all the time
Datum upisa : 07.08.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Polni žar i stimulacija kod krmaca Norveškog Landrasa

Počalji od ChildInTime taj Uto 2 Sep - 16:48

baš verujem da je neko pročitao onaj "kratak" tekst gore....A ovo sa bakicom mi je odvatno....Znači Đole stvarno........
avatar
ChildInTime
Ponosni clan
Ponosni clan

Broj poruka : 643
Godina : 26
Location : center
Mood : ;-)
Datum upisa : 27.12.2007

Pogledaj profil korisnika http://ww.mojmalikutak.blogspot.com

Nazad na vrh Ići dole

Re: Polni žar i stimulacija kod krmaca Norveškog Landrasa

Počalji od radosh_bre taj Uto 2 Sep - 17:05

baka zna znanje ..

_________________
ne zovi me brate kad dobro znash da nismo braca ...
avatar
radosh_bre
Moderator
Moderator

Broj poruka : 1479
Godina : 28
Location : ispod tvog kreveta . . .
Mood : just cheking ...
Datum upisa : 09.09.2007

Pogledaj profil korisnika http://www.myspace.com/radosh_bre

Nazad na vrh Ići dole

Re: Polni žar i stimulacija kod krmaca Norveškog Landrasa

Počalji od corpse_bride taj Uto 2 Sep - 17:08

nemojte tako,ovo je bitno za one koji zive na selu i imaju krmace (mozda i oni dodju na forum,ukoliko ih,naravno,vec nema)
avatar
corpse_bride
Creepy
Creepy

Broj poruka : 162
Mood : It's alarming how charming I feel, And so pretty, That I hardly can believe I'm real
Datum upisa : 02.09.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Polni žar i stimulacija kod krmaca Norveškog Landrasa

Počalji od ...SmajLiii... taj Uto 2 Sep - 17:44

djole, cime se ti bavis........
dobro, svakakve, khm, korisne informacije su dobrodosle...

_________________
'Kao sto se ponekad dogodi, trenutak je zastao... Lebdeo je i trajao, Mnogo duze od obicnog trenutka... Zvuk se zaustavio... kretanje je stalo.... Mnogo, mnogo duze od obicnog trenutka... A zatim je taj trenutak prosao....'
avatar
...SmajLiii...
Admin
Admin

Broj poruka : 1125
Godina : 28
Location : Iza 7 reka, gora, planina i mora...
Mood : Smile always! ;)
Datum upisa : 15.08.2007

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Polni žar i stimulacija kod krmaca Norveškog Landrasa

Počalji od ChildInTime taj Uto 2 Sep - 17:46

Kao što reče,KORISNE,khm.... Laughing
avatar
ChildInTime
Ponosni clan
Ponosni clan

Broj poruka : 643
Godina : 26
Location : center
Mood : ;-)
Datum upisa : 27.12.2007

Pogledaj profil korisnika http://ww.mojmalikutak.blogspot.com

Nazad na vrh Ići dole

Re: Polni žar i stimulacija kod krmaca Norveškog Landrasa

Počalji od ... taj Uto 2 Sep - 21:29

a ja sam samo zeleo da vam priblizim ovaj prelep posao.. Sad
avatar
...
Ponosni clan
Ponosni clan

Broj poruka : 562
Godina : 28
Location : zajechar
Mood : CS 1.6 :P
Datum upisa : 11.09.2007

Pogledaj profil korisnika http://th3zone.com

Nazad na vrh Ići dole

Re: Polni žar i stimulacija kod krmaca Norveškog Landrasa

Počalji od jox taj Sre 3 Sep - 16:09

rasplakaste mi dete!! kakvi ste to ljudi, boga mu poljubim?! khaha
avatar
jox
Top Poster
Top Poster

Broj poruka : 1847
Godina : 26
Location : srce kanade! :P:P
Datum upisa : 16.08.2007

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Polni žar i stimulacija kod krmaca Norveškog Landrasa

Počalji od ChildInTime taj Sre 3 Sep - 18:07

Nemoj da očajavaš djole,ako ti zaista toilko voliš taj posao podržaćemo te mi bez obzira na naše mišljenje...Samo da si ti srećan.... Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy smajli sa sajkacom
avatar
ChildInTime
Ponosni clan
Ponosni clan

Broj poruka : 643
Godina : 26
Location : center
Mood : ;-)
Datum upisa : 27.12.2007

Pogledaj profil korisnika http://ww.mojmalikutak.blogspot.com

Nazad na vrh Ići dole

Re: Polni žar i stimulacija kod krmaca Norveškog Landrasa

Počalji od Sponsored content


Sponsored content


Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh

- Similar topics

 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu